Hostelería en Cervantes

Cantina Mustallar

www.cantinamustallar.com

+34 982 151 717.

Piornedo nº8.

27667 Cervantes, Lugo.

Hotel Piornedo

www.hotelpiornedo.com

+34 982 161 587.

Piornedo.

27664 Piornedo, Lugo.

Casa Belón

www.casabelon.com

+34 982 364 515.

Rúa Diputación nº10.

27644 San Román de Cervantes, Lugo.

Mesón Catro Ventos

+34 982 364 549.

Catro Ventos s/n .

27666 Cervantes, Lugo.

Mesón Campa da Braña

www.mesoncampadabrana.es

+34 982 181 135

Campa da Braña nº1.

27666 Cervantes, Lugo.

Mesón Novo

www.mesonnovo.es

+34 982 181 138.

Campa da Braña.

27666 Cervantes, Lugo.

O Roxo

+34 982 364 532.
O Fabal
Cervantes, Lugo.

Mesón Castillo de Doiras

+34 982 190 075

27666 Cervantes, Lugo.